Thursday, October 31, 2013

Mihi

Kia ora tatou
Greetings to us all

Kua hui mai nei
Who gathered here today

Ki tenei wahi
To this place

Ki te mau mai
To Bring

I tga whakaaro pai
The good thoughts

Ka nui Te Aroha
Great is the The love

Mo to kotou kaha
For your support

Ki te huihui mai
In gathering

Ki te ako
To learn

I nga take
Matters/Subjects

E pa ana ki tenei wananga
Concerning this school of learning

No reira tena koutou, tena koutou, tena ra tatou katoa

Therefore greetings once, greetings twice, greetings again to us all.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.